בשום מקרה אין לראות באמור ובמידע המוצג באתר זה ו/או המידע המופנה ו/או הנובע ממנו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית

לוגו כחול אפור sh.png

כל הזכויות שמורות ל- שלום הורביץ משרד עורכי דין - עורך דין נדלן

יצירת קשר

כתובת: שוהם 11, פ"ת, ישראל. 

כתובת למשלוח דואר: רח' של"ג 17א', פ"ת ת.ד. 6089

שיחת ייעוץ: 077-4043081

שליחת הודעות בווטסאפ: 052-4043080

דואר אלקטרוני: shali.horvitz@gmail.com

על היתר לבניה או הרחבה של דירת מגורים שהגיש בעל המקרקעין או קרובו לא יוטל היטל השבחה אם לאחר הבנייה או ההרחבה, שטח הדירה אינו עולה על 140 מ"ר. ​מעבר לשטח זה יוטל היטל באופן יחסי

פטור לפי סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה קובע:

על היתר לבניה או הרחבה של דיר...

על תשלום ההיטל יחול ריבית והפרשי הצמדה. על החייב בהיטל לשלם ריבית והצמדה על פרק הזמן שעבר ממועד מימוש הזכות ועד לתשלום בפועל

הצמדת מדד:
ממועד החבות בהיטל השבחה ועד ל- מועד מימוש הזכות, קיימת הצמדה של מדד המחירים לצרכן או מדד תשומות הבניה לפי הנמוך מבין שני המדדים....

פטור מתשלום היטל השבחה עד 140 מ"ר, העברה מכוח דין, העברה ללא תמורה מאדם לרובו, בשל מצבו החומרי של בעל הדירה, הדירה נמצאת בשכונת שיקום, תוספת שטחי שירות, בניית מרחב מוגן, תמ"א 38

פטורים מתשלום היטל השבחה

  1. פטור על בניה או הרחבת שטח הדירה שאינו עולה על 140 מ"ר - לפי סע...

על בעל הנכס מוטלת החובה לשלם לרשות את ההוצאות שהובילו לעליית שווי הנכס שבבעלותו. היטל ההשבחה נועד לשמור על רעיון הצדק החברתי ולמנוע מצב של התעשרות, שלא במשפט, על חשבון משלמי המסים.

הסכומים שהרשות המקומית או הועדה המקומית גובים מבעל המקרקעין מיועדים בעיקר לכיסוי ההוצאות...

גובה עליית ערכו של הנכס ייקבע ע"י שמאי מקרקעין מייד לאחר אישור התוכנית, מתן ההקלה או התרת השימוש החורג – לפי יום תחילת התוכנית או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג – כאילו נמכרו בשוק החופשי. 

גובה עליית ערכו של הנכס ייקבע ע"י שמאי מקרקעין מייד לאחר אישור התוכנית, מתן הה...

החבות בתשלום היטל השבחה מוטלת כאשר מתרחש אירוע בגינו קמה העילה להטיל את היטל ההשבחה

החבות בתשלום היא – האירוע שבגינו קמה העילה להטיל את היטל ההשבחה.

כל אחת מאלה:

  • כאשר שווי הנכס עלה כתוצאה מאישור תוכנית, מתן הקלה, היתר לשימוש חורג

  • כאשר שווי הנכס עלה מ "הרחבתן של...

בעל מקרקעין החייב בהיטל השבחה, ישלם היטל השבחה לא יאוחר ממועד מימוש זכות במקרקעין

בעל מקרקעין החייב בהיטל השבחה, ישלם את ההיטל לא יאוחר ממועד מימוש זכות במקרקעין. ואם מימש חלק מן הזכויות במקרקעין, ישלם היטל בשיעור יחסי לפי מידת המימוש.


 
בעוד החבות בהיטל, האירוע שבגינו...

Please reload

קטגוריות
Please reload

תגיות
Please reload

שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square