על מנת שמוכר יוכל לקבל פטור מלא או יחסי ממב שבח, עליו לעמוד תחילה בכל תנאי הזכאות הראשוניים לקבלת הפטור ואחר כך למלא אחר כל דרישות עילת הפטור בגינה מתבקש פטור ממס שבח.

תנאים אלו אינם חלים על פטור יחסי ממס שבח בהתאם לשיטת החישוב הלינארית החדשה עפ"י סעיף 48א(ב2) לחוק מיסו...

איך מחשבים את שווי המכירה ? איך מחשבים את שווי הרכישה ? מהו יום המכירה והרכישה ? 
עד כמה שהדבר נשמע פשוט ישנם חריגים היכולים לשנות את אופן חישוב המס כגון: מתנה, הורשה, גירושין.

שווי המכירה ושווי הרכישה

לצורך חישוב מס השבח ומס הרכישה, יש לדעת מהו יום הרכישה ויום המכירה ול...

על עורך דין נדלן המייצג מוכר לתשאל את לקוחו ולקבל ממנו את כל הפרטים הרלוונטים על מנת להפחית ממס השבח את כל ההוצאות המותרות בניכוי שהוציא המוכר לשם השבחת הנכס הנמכר.

על עורך דין נדלן המייצג מוכר לבצע את חישוב מס השבח, במידה וישנו, באופן המטיב ביותר עם המוכר, כך שהמוכר יש...

על איזה עסקאות לא מצטרך לשלם מס ? מתי כן נחוייב במס ? מה היא מכירה ? מה היא זכות במקרקעין ?
החובה בתשלום מס נוצרת רק אם התבצעה פעולה של "מכירה" של "זכות במקרקעין".

מתי המוכר חייב במס ?

נכון שעל מרבית הפעולות שנעשה נהייה חייבים במס אך לא על כולם, כך למשל על הורשה של נכס א...

אומנם החובה לשלם את מס השבח מוטלת על המוכר, אך על הרוכש מוטלת החובה לשלם למנהל מס שבח "מקדמה" על חשבון המס שהמוכר חייב בו. מתי לא צריך לשלם מקדמה ? המועד לתשלום המקדמה ? גובה המקדמה ?

אומנם החובה לשלם את מס השבח מוטלת על המוכר, אך על הרוכש מוטלת החובה לשלם למנהל מס שבח...

תושב חוץ שבבעלותו דירת מגורים מזכה יחידה בישראל וגם דירת מגורים במקום מושבו, לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח, אך בתקופת המעבר יוכל להינות ממכירת 2 דירות מגורים מזכות בהתאם לשטית החישוב בלינאריות חדשה - מס מוטב.
 

אם בבעלות תושב חוץ דירה יחידה בישראל וגם דירת מגורים במקום מוש...

במכירת דירת מגורים מזכה שהתקבלה בירושה, זכאי המוכר לפטור מלא ממס שבח בגין מכירתה ואם בנוסף לדירת הירושה, בבעלותו דירה נוספת, זכאי למכורה בהתאם לחזקת דירת מגורים יחידה והכל בתנאי שימלא המוכר אחר תנאי הפטור שלהלן. 

סעיף 49ב(5) לחוק מיסוי מקרקעין

מוכר, שבכוונתו למכור דירת...

כל שנה וחצי ניתן למכור, בפטור מלא ממס שבח, דירת מגורים מזכה יחידה בהתאם לתנאי הפטור. ישנה חשיבות רבה, האם מדובר בדירה יחידה או לא, לצורך מס שבח. כאשר בבעלות המוכר 2 דירות, עדיין במקרים מסוימים, יוכל הרוכש להיחשב, כבעל דירה יחידה ולהינות מפטור מלא בתשלום מס שבח....

סעיף זה עוסק בפטור ממס שבח במכירת 2 דירות לשם קניית דירה אחת יקרה יותר.
פטור לפי סעיף זה לא יינתן למוכר יותר מפעם אחת.

(עדכון סכומים בוצע ביום 16.1.15 בהתאם להוראת ביצוע 1/2015)
סעיף 49ה לחוק מיסוי מקרקעין

סעיף זה עוסק בפטור ממס שבח במכירת 2 דירות לשם קניית דירה אחת יק...

כאשר מדובר בדירת מגורים מזכה, שהינה דירה יחידה והדירה התקבלה במתנה, הרי שלצורך בחינת זכאות המוכר לפטור ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים יחידה לפי סעיף 49ב(2) לחוק, על המוכר לעמוד בבתנאי הפטור על מנת שדירת המתנה היחידה שבבעלותו, תיחשב כדירת מגורים יחידה.

סעיף 49ו' לחו...

החוק מתיר ליחיד (להבדיל מאיגוד) להעניק לקרובו זכות במקרקעין כגון דירה, במתנה בפטור ממס שבח.
יש לקחת בחשבון כי מקבל המתנה יצטרך לשלם מס רכישה בהתאם לקרבתו וכי יהיה עליו לעמוד בתקופת צינון ובתנאי הפטור.

סעיף 62 לחוק מיוסי מקרקעין קובע:
(א)  מכירת זכות במקרקעין והקניי...

המוכר דירת מגורים מזכה יהיה זכאי לפטור ממס שבח עד לגובה של 4.5 מיליום ש"ח משווי המכירה. כל סכום מעבר לכך יחויב במס שבח בהתאם לחישוב הלינארי החדש ובכפוף לעמידה בהוראות המעבר הרלוונטיות.

סעיף 49(א1) לחוק מיסוי מקרקעין

בהתאם לעדכון הסכומים, החל מיום 1.1.15 ועד ליום 31.12....

מוכר שבבעלותו יותר מדירה אחת, ישלם מס שבח על הדירה הנמכרת עפ"י שיטת החישוב החדשה שהינה החישוב הלינארי או במילים אחרות מס מוטב וזאת במידה והינו ממלא אחר תנאי הפטור.

אם בעבר היה ניתן לקבל פטור מתשלום מס שבח במכירת דירת מגורים מזכה פעם בארבע שנים, כך שמוכר שבבעלותו יותר מד...

במקרה שמדובר במכירה של דירה שהתקבלה אצל המוכר במתנה לפני יום המעבר (1.1.14),
על המוכר לעמוד בתקופת הצינון הקבועה בסעיף 49ו' לחוק מיסוי מקרקעין כנוסחו לפני התיקון.

סעיף 44ד(1ב) לחוק ההסדרים

במכירת דירה בתקופת המעבר (1.1.14 - 31.12.17) שהתקבלה אצל המוכר במתנה לפני יום תח...

במכירת דירה בתקופת המעבר (1.1.14 – 31.12.17), שהתקבלה במתנה בתקופה שבין 1.8.13 - 31.12.17, מקבל המתנה יוכל למכור את דירת המתנה בחישוב ליניארי חדש, רק אם נותן המתנה לו היה מוכר בעצמו את הדירה באותו מועד, היה עומד בתנאי קבלת מס מוטב.

סעיף 44ד(3) לחוק ההסדרי...

Please reload

קטגוריות
Please reload

תגיות
Please reload

שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
לוגו כחול אפור sh.png

יצירת קשר

כתובת: שוהם 11, פ"ת, ישראל. 

כתובת למשלוח דואר: רח' של"ג 17א', פ"ת ת.ד. 6089

שיחת ייעוץ: 077-4043081

שליחת הודעות בווטסאפ: 052-4043080

דואר אלקטרוני: shali.horvitz@gmail.com

בשום מקרה אין לראות באמור ובמידע המוצג באתר זה ו/או המידע המופנה ו/או הנובע ממנו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית

כל הזכויות שמורות ל- שלום הורביץ משרד עורכי דין - עורך דין נדלן