כיצד נקבע גובה ההשבחה

גובה עליית ערכו של הנכס ייקבע ע"י שמאי מקרקעין מייד לאחר אישור התוכנית, מתן ההקלה או התרת השימוש החורג – לפי יום תחילת התוכנית או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג – כאילו נמכרו בשוק החופשי.

גובה עליית ערכו של הנכס ייקבע ע"י שמאי מקרקעין מייד לאחר אישור התוכנית, מתן ההקלה או התרת השימוש החורג – לפי יום תחילת התוכנית או ליום אישור ההקלה או השימוש החורג – כאילו נמכרו בשוק החופשי. (יום תחילת תוכנית - תחילתה של תכנית שאושרה היא בתום 15 ימים מיום פרסום הודעה ברשומות או בעתון על דבר אישורה, לפי המועד שבו פורסמה ההודעה האחרונה). תוך חצי שנה מיום אישור התוכנית על הועדה המקומית ליידע כל מי שחוייב בהיטל באמצעות הצגת לוח שומה במשרדה ובו תפרט לגבי כל תוכנית שאושרה, את המקרקעין שהושבחו ושיעור השבחתם. מרגע הצגת לוח השומה, רשאית הועדה לרשום הערת אזהרה לזכותה לבעל המקרקעין החייב בהיטל. על לוח השומה ניתן לערר בפני ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך שנה ממועד הצת לוח השומה. על החלטת הועדה ניתן לערר לבית המשפט לעניינים מנהליים. יחד עם זאת, ניתן לדחות את הערכת השומה עד ל "מימוש הזכויות במקרקעין". בנוסף אי הצגת לוח השומה תוך חצי שנה כאמור – תיחשב כהחלטה לדחיית השומה עד למימוש הזכויות במקרקעין. במקרה של דחיית עריכת השומה כאמור, רשאי בעל המקרקעין לדרוש מהועדה המקומית לאפשר לו לשלם מיד את ההיטל החל עליו – במקרה של דרישה כזו תיערך השומה תוך 90 יום מקבלת הדרישה. לעניין הדחייה של עריכת השומה יש חשיבות גדולה לעניין הריבית והפרשי הצמדה וכן לעניין חישוב גובה היטל המס.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square