פטורים מתשלום היטל השבחה

פטור מתשלום היטל השבחה עד 140 מ"ר, העברה מכוח דין, העברה ללא תמורה מאדם לרובו, בשל מצבו החומרי של בעל הדירה, הדירה נמצאת בשכונת שיקום, תוספת שטחי שירות, בניית מרחב מוגן, תמ"א 38

פטורים מתשלום היטל השבחה

 1. פטור על בניה או הרחבת שטח הדירה שאינו עולה על 140 מ"ר - לפי סעיף 19(ג) לתוספת השלישית לחוק התכנון והבנייה

 2. סעיף 1 לתוספת השלישית לחוק קובע כי על "העברה מכוח דין" לא יחול היטל השבחה. "העברה מכוח דין" הינה העברה הנוצרת ישירות מכוח החוק אשר אין יסודו ברצונו של המעביר. למשל: מות בעל הנכס – הנכס יועבר ליורשיו – במקרה כזה לא יחול היטל השבחה. או למשל הפקעה.

 3. סעיף 1 לתוספת השלישית לחוק קובע "העברה ללא תמורה מאדם לקרובו." קרוב מוגדר בחוק זה: בן זוג, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, אח ובני זוגם;

 4. סעיף 19(א) לתוספת השלישית לחוק קובע כי הועדה המקומית רשאית לפטור את בעל המקרקעין מחובת תשלום ההיטל, כולו או חלקו, בגלל מצבו החמרי.

פטורים נוספים מהיטל השבחה: סעיף 19(ב) לתוספת השלישית לחוק קובע פטורים נוספים, בין היתר:

 1. על מקרקעין למגורים הנמצאים בשכונת שיקום או שניתן לגביהם פטור או לפי חוק.

 2. השבחה במקרקעין בשל תוספת שטחי שירות, הנדרשים לצורך ביצוע התאמות נגישות, לרבות בניית מעלית, שבנייתה אינה נדרשת לפי חוק זה או לפי כל דין לרבות תוספת שטחי שירות של עד 5% משטח המגרש כאמור בסעיף 151(ב1);

 3. השבחה במקרקעין בשל בניית מרחב מוגן בשטח שקבע שר הביטחון למרחב מוגן.

 4. השבחה במקרקעין בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים, שניתן, בין היתר, מכוח תכנית תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה (תמ"א 38).

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square