הערת אזהרה כנגד התשלום הראשון

על עורך דין נדלן המייצג את רוכש הדירה לוודא ולעגן בהסכם המכר, כי התשלום הראשון יופקד תחילה אצל הנאמן, בא כוח המוכר, עד אשר עורך הדין ירשום הערת אזהרה על הדירה לטובת הרוכש.

במעמד חתימת הסכם המכר על רוכש הדירה לשלם למוכר תשלום ראשון מתוך התמורה. נהוג ומקובל כי התשלום הראשון יהווה 10% משווי הדירה הנמכרת, אך זהו איננו כלל ברזל והכל בהתאם לנסיבות העסקה ולהסכמות הצדדים. על עורך דין נדלן המייצג את רוכש הדירה לוודא ולעגן בהסכם המכר, כי התשלום הראשון יופקד תחילה אצל בא כוח המוכר עד אשר עורך הדין ירשום הערת אזהרה על הדירה לטובת הרוכש. נהוג לקבוע תקופה של שלושה ימי עסקים מיום חתימת הסכם המכר כתקופה שבה על עורך הדין של הרוכש לבצע את רישום הערה בפועל. ברגע שנרשמת הערת אזהרה לטובת הרוכש, המוכר איננו יכול למכור את הדירה לצד שלישי והדירה מובטחת לרוכש. עורך דין שמאפשר לרוכש לשלם סכום כסף מבלי שתירשם הערת אזהרה לטובתו, נוהג ברשלנות. בין אם הדירה רשומה בטאבו ובין אם היא רשומה במינהל מקרקעי ישראל או בכל גוף אחר, ניתן לרשום הערת אזהרה על הדירה. עד לרישום הערת האזהרה, הכסף יוחזק בנאמנות אצל עורך דינו של המוכר שהינו בדרך כלל גם הנאמן עפ"י הסכם המכר. על הנאמן להחזיק את הכסף ברשותו או לפתוח חשבון נאמנות ספציפי ורק לאחר ביצוע הרישום בפועל או לאחר תום התקופה שנקבעה לצורך ביצוע הרישום – ימסור את הכסף לידי המוכר. עדיף ככל הניתן, להפקיד את הכסף בחשבון נאמנות ספציפי, אך בשלב התשלום הראשון הדבר איננו מחייב שכן מדובר בתקופה קצרה מאוד, זאת להבדיל מהתשלום האחרון. את סכום התשלום הראשון ניתן להעביר לידי בא כוחו של המוכר בכמה דרכים. או באמצעות שיק בנקאי, או באמצעות שיק רגיל או באמצעות העברה בנקאית. יובהר כי אפשרויות אלו של התשלום טובות רק בתשלום הראשון. ביתר התשלומים עדיף ככל הניתן לבצע את התשלומים באמצעות שיק בנקאי. ככל שהתשלום הראשון מבוצע באמצעות שיק רגיל, יש לזכור כי שיק רגיל (להבדיל משיק בנקאי) נפרע ע"י הבנק תוך שלושה ימי עסקים. ולא כדי להגיע למצב שבו נרשמת לרוכש הערת אזהרה בעוד שהשיק מוחזר מסיבה כלשהי.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square