מס רכישה - דירת מגורים

הגדרת דירת מגורים לצורך מס רכישה

ישנו הבדל בין הגדרת "דירת מגורים" לצורך מס רכישה לבין הגדרת "דירת מגורים" לצורך מס שבח

הגדרת דירת מגורים לצורך מס רכישה קבועה בסעיף 9(ג) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963:

"דירת מגורים" – כל אחת מאלה:

(1) דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;

(2) זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.

בניגוד להגדרת "דירת מגורים" לצורך מס שבח, הרי שלצורך מס רכישה, המבחן האם הדירה היא "דירת מגורים" נקבע לפי כוונתו הסובייקטיבית של הרוכש.

לדוגמה: ברכישת בית פרטי ישן והרוס שאינו משמש למגורים, ישלם הרוכש מס רכישה לפי מדרגות מס רכישה לדירת מגורים (דירה יחידה או דירה נוספת) במידה ובכוונת הרוכש לשפץ את הבית או להרסו ולבנותו מחדש - כך שישמש למגורים.

לעומת זאת, אם אין בכוונת הרוכש לעשות זאת או שבכוונתו להרוס כליל את הבית מבלי לבנותו מחדש, הרי שישלם מס רכישה לפי נכס שאינו דירת מגורים.


כך גם אם הרוכש מתכוון להפוך את הדירה לעסק כגון משרד או להפוך את העסק לדירה שתשמש למגורים.

בנוסף, הגדרת "דירת מגורים" לצורך מס רכישה מתייחסת גם למצב שבו בניית הדירה טרם נסתיימה (למשל רכישת דירה מקבלן על הנייר או בשלבי בנייה) ובלבד שהמוכר מתחייב במפורש בהסכם המכר לסיים את בנייתה.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square