מס רכישה - הקלה לעולה

רוכש הנחשב לעולה, זכאי להקלה במס רכישה בעת רכישת דירת מגורים או ברכישת עסק.
ההקלה נקבעת לפי מדרגות מס רכישה לעולה

מיום 17.1.17 עד 15.1.18

בהתאם לתקנה 12 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), התשל"ה 1974


זכאי רוכש המוגדר כ"עולה" בהתאם להגדרה האמורה בתקנה, להקלה במס הרכישה בעת רכישת דירת מגורים ו/או בית עסק זאת במשך תקופה המתחילה בשנה שלפני עליתו לישראל ומסתיימת לאחר 7 השנים שלאחר עלייתו לישראל.

התקופה של שירות חובה או שירות לאומי לא תבוא במניין התקופה האמורה.

– על חלק השווי שעד 1,759,310 ₪: 0.5%
– על חלק השווי העולה על 1,759,310 ₪: 5%

 הגדרת "עולה":

מי שנכנס לישראל אחרי יום ד' באדר התשכ"ג (28 בפברואר 1963) ובידו אחת מאלה:

(א)   אשרת עולה לפי סעיף 2 לחוק השבות, התש"י-1950 (להלן - חוק השבות);

(ב)   תעודת עולה לפי סעיף 3 לחוק השבות;

(ג)    אשרה או רשיון לישיבת ארעי מסוג א1 (עולה בכח) לפי תקנה 6(א) לתקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974;

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

קטגוריות
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

תגיות