תנאי זכאות לפטור מס שבח

על מנת שמוכר יוכל לקבל פטור מלא או יחסי ממב שבח, עליו לעמוד תחילה בכל תנאי הזכאות הראשוניים לקבלת הפטור ואחר כך למלא אחר כל דרישות עילת הפטור בגינה מתבקש פטור ממס שבח.


תנאים אלו אינם חלים על פטור יחסי ממס שבח בהתאם לשיטת החישוב הלינארית החדשה עפ"י סעיף 48א(ב2) לחוק מיסוי מקרקעין - מס מוטב פטור ממס שבח יינתן בהתקיים כל התנאים הבאים: סעיף 49(א) לחוק מ"ק

  1. הדירה הנמכרת היא – "דירת מגורים"

  2. דירת המגורים היא – "דירת מגורים מזכה"

  3. המוכר, מוכר את כל הזכויות שיש לו בדירה. לדוגמא: בבעלותי דירה יחידה (אין לי דירות נוספות). כעת אני רוצה למכור 50% מהדירה - אני לא אוכל להינות מפטור ממס שבח לפי פטור לדירת מגורים יחידה שכן הפטור ניתן רק במכירת כל הזכויות שלי בדירה ולא רק חלק מהן. לעומת זאת, אם בבעלותי רק 50% מהדירה - ואני מוכר את כל החלק שלי - כי אז תנאיי סעיף זה מתקיימים. יחד עם זאת, החוק מתיר מכירת רק חלק מהזכויות, כאשר תמורת מכירת אותו חלק מקבל המוכר שירותי בנייה. סעיף 49(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אך בכפוף לסעיף 49ב, מוכר המוכר חלק מזכויותיו בדירת מגורים מזכה שתמורתה היא שירותי בנייה בבניין שייבנה על הקרקע שעליה נמצאת דירת המגורים המזכה, זכאי על פי בקשתו, שתוגש במועד האמור בסעיף קטן (א), לפטור ממס על החלק הנמכר בדירת המגורים המזכה.

  4. המוכר ביקש את הפטור באופן פוזיטיבי - על עורך דינו של המוכר להגיש למיסוי מקרקעין טופס דיווח בו הוא מפרט אתץ עילת הפטור לה טוען המוכר בגינה הוא מבקש פטור מלא או חלקי ממס שבח. מיסוי מקרקעין לא מעניק את הפטור מעצמו אלא רק על סמך הדיווח.

  5. המוכר הוא תושב ישראל או תושב חוץ שאין לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, לעניין סעיף קטן זה, יראו תושב חוץ כמי שיש לו דירת מגורים במדינה שבה הוא תושב, כל עוד לא המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה כאמור. אין להסתפק בתצהיר.

  6. הפטור יינתן עד לתקרת גובה הסכום שנקבע על מיסוי דירות יוקרה

  7. קיימת למוכר עילת פטור


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square