הצטרפו לקהל לקוחותינו שליווינו וייצגנו בהצלחה

מתחילת העסקה ועד לקבלת מלוא התמורה

הייצוג כולל:

מעטפת משפטית מלאה ומקיפה

עריכת הסכם המכר בהתאם לצורכי המוכר

התאמת לוח התשלומים ומועד הפינוי

סילוק או גרירת המשכנתא הקיימת

הבטחת כספי התמורה בחשבון נאמנות

תכנון, בדיקה ודיווח מס שבח

ליווי אישי, הכוונה וייעוץ לכל אורך הדרך

שלב ראשון: השיחה הראשונה
לחצת יד עם הקונה וסגרתם על מחיר הדירה ?
כבר בשיחה הראשונה שלנו, שהינה ללא עלות וללא כל התחייבות, תקבל הדרכה מקיפה על התהליך מתחילתו ועד לקבלת מלוא התמורה ואף לאחר מכן וכמובן תקבל את כל המידע שאתה צריך למשל:
לגבי מס שבח, פטורים אפשריים מתשלום מס, בדיקות שצריך לבצע לפני שמתקדמים לחתימה על הסכם, כיצד לפרוס את תשלומי התמורה, צעדים שיש לבצע במידה וקיימת משכנתא על הדירה,  כיצד אבטיח את זכויותיך והגן עליך מפני סכנות צפויות וכמובן התייחסות ומענה לכל שאלה בהתאם לצרכיך.

שלב שני: החלטת להתקדם ? מצוין

אעביר לך הסכם שכר טרחה הוגן לחתימתך, כך שתדע מראש ובדיוק מהם השירותים המשפטיים שאתה מקבל בצורה שקופה, גלויה וללא אותיות קטנות.
חשוב לציין כי אתה חשוף לתהליך באופן מלא והכל נעשה באישורך. אני מדריך אותך לאורך כל העסקה והנך מוזמן לפנות אלי בכל שאלה ועניין בכל דרך הנוחה לך - במייל, לטלפון במשרד, לנייד האישי או בהודעות וואטסאפ. 


לאחר כל כך הרבה שנים של ניסיון, בתפקיד עו"ד מכירת דירה, אני יכול לומר בפה מלא, כי אף עסקה לא דומה לשנייה ולכן בשלב זה אקבל ממך מידע יותר מעמיק על מנת שאוכל לבנות את העסקה כך שתתאים בדיוק לצרכים ולתנאים שלך.

שלב שלישי: יצירת קשר בין עורכי הדין

בשלב זה, אצור קשר עם עורך הדין המייצג את הקונה ונתחיל להתקדם בעסקה.

שלב רביעי: עריכת הסכם המכר
בשלב זה, אערוך את הסכם המכר ואת כל המסמכים הנלווים על מנת להתאים את העסקה לצרכיך ולהגן על זכויותיך ואדריך אותך איזה בדיקות מקדמיות יש לבצע לפני המכירה, הכל בהתאם לעסקה.


תהליך עריכת הסכם המכר, כולל החלפת טיוטות בין עורכי הדין, שיחות והתכתבויות עד לקבלת נוסח מוסכם.
אתה מקבל הסבר קפדני על ההסכם, והנך שותף מלא לתהליך, כל טיוטה שמועברת על ידי, נשלחת גם לעיונך ולבדיקתך

שלב חמישי: חתימת הסכם המכר

לאחר שההסכם וכל יתר המסמכים מוכנים, נפגשים הצדדים במשרדי לחתימה על הסכם מכר.
לרוב מדובר בפגישה שעורכת עד שעה לכל היותר.


הקריא לצדדים את עיקרי ההסכם ולאחר מכן מתחילים בחתימת ההסכם והמסמכים הנלווים שבלעדיהם לא ניתן להעביר בעלות על שם הקונה.
בפגישה ימסור הקונה המחאה בנקאית על סך התשלום הראשון כפי שנקבע מראש בהסכם. תשלום זה יוחזק אצלי בנאמנות עד שעורך הדין של הקונה ירשום לטובתו הערת אזהרה על הדירה.


מייד עם ביצוע הרישום תועבר לידך ההמחאה.

המסמכים הנלווים שנחתמים בפגישה נשמרים אצלי ויועברו לידי הקונה רק לאחר קיום כל התחייבויותיו ותשלום מלוא התמורה. בין יתר מסמכים אלו, נחתם גם ייפוי כוח לפיו במקרה שהקונה מפר את התחייבויותיו ולא מתקנם תוך תקופה קבועה מראש, יש באפשרותי לבטל את הערת האזהרה שנרשמה לטובתו.

שלב שישי: לאחר חתימת ההסכם

לאחר שהסכם המכר נחתם, כל צד מקיים את התחייבויותיו.
מתבצעים התשלומים במועדים שנקבעו בהסכם, מבוצע תשלום מס שבח ככל שיש, במידה וקיימת משכנתא על הדירה מתבצעים הפעולות למחיקתה, מנפיקים אישור עירייה, במידה והקונה נוטל משכנתא יהיה עליך לחתום על מסמכים הקשורים לכך וכמובן שאני מלווה ומדריך אותך בכל שלב ושלב.

שלב שביעי: מועד מסירת הדירה וקבלת התשלום האחרון

לקראת מועד מסירת הדירה, תקבל הדרכה מפורטת על כל הפעולות שיש לבצע.
ביום מסירת הדירה או בסמוך למועד זה, תתבקשו אתה והקונה לבצע העברת חשבונות משם המוכר לשם הקונה: ארנונה, חשמל, מים וגז.
בשלב זה הקונה ישלם לך את התשלום האחרון וכנגד תשלום זה תמסור לו את החזקה בדירה וכן את כל המסמכים והאישורים הנדרשים על מנת שהקונה יוכל לרשום את הדירה בבעלותו.

שלב שמיני: הפיקדון

במועד קבלת התשלום האחרון ומסירת הדירה, עליך להעביר את כל המסמכים והאישורים שבלעדיהם לא ניתן לבצע את העברת הבעלות בדירה על שם הקונה.
רוב המסמכים נחתמים כבר במועד חתימת ההסכם, אך ישנם שני אישורים שעליך להשיג עד למועד קבלת הדירה, בלעדיהם לא ניתן לבצע את העברת הבעלות על שם הקונה.


האישור הראשון הינו אישור מס שבח לפיו שולם מס השבח או התקבל פטור מתשלום. האישור השני הינו אישור עירייה לפיו שולמו כל החובות השוטפים החלים על הדירה וכן שולם היטל מס השבחה ככל וקיים.


במידה ועד למועד קבלת הדירה, טרם התקבלו שני האישורים הנ"ל, ביצוע התשלום האחרון ומועד קבלת הדירה לא נדחים, אך מתוך התשלום האחרון יופקד אצלי סכום כסף בנאמנות עד שלקבלת שני האישורים הנ"ל ומסירתם לקונה. 

שלב תשיעי: העסקה הושלמה – מזל טוב !!!

לאחר שקיבלת את התשלום האחרון, מסרת לידי הקונה את החזקה בדירה והועברו לידיו כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העברת הבעלות, כולל אישור מס שבח ואישור עירייה -  יהיה רשאי הקונה להעביר את הדירה על שמו ובזה העסקה הושלמה – מזל טוב !!!