הצטרפו לקהל לקוחותינו שליווינו וייצגנו בהצלחה

מתחילת העסקה ועד לרישום הדירה בבעלותם

הייצוג כולל:

מעטפת משפטית מלאה ומקיפה

עריכת הסכם המכר תוך התאמת צורכי הקונה

התאמת לוח התשלומים בהתאם להון העצמי והמשכנתא

התאמת לוח התשלומים בהתאם לצורכי הקונה

שמירה על זכויות הקונה והבטחת כספיו

רישום הערת אזהרה לטובת הקונה

בדיקות משפטיות של הדירה

תכנון, בדיקה ודיווח מס רכישה

ליווי אישי, הכוונה וייעוץ לכל אורך הדרך

 

 

שלב ראשון: השיחה הראשונה

לחצת יד עם המוכר וסגרתם על מחיר הדירה ?
כבר בשיחה הראשונה שלנו, שהינה ללא עלות וללא כל התחייבות, תקבל הדרכה מקיפה על התהליך מתחילתו ועד לרישום הדירה על שמך וכמובן תקבל את כל המידע שאתה צריך למשל:
לגבי מס רכישה, פטורים אפשריים מתשלום מס, בדיקות שצריך לבצע לפני שמתקדמים לחתימה על הסכם, כיצד לפרוס את תשלומי התמורה, צעדים שיש לבצע במידה ואתה נוטל משכנתא, רישום הערת אזהרה לטובתך, רישום בעלות, כיצד אבטיח את זכויותיך והגן עליך מפני סכנות צפויות וכמובן התייחסות ומענה לכל שאלה בהתאם לצרכיך.

שלב שני: החלטת להתקדם ? מצוין

אעביר לך הסכם שכר טרחה הוגן לחתימתך, כך שתדע מראש ובדיוק מהם השירותים המשפטיים שאתה מקבל בצורה שקופה, גלויה וללא אותיות קטנות.
חשוב לציין כי אתה חשוף לתהליך באופן מלא והכל נעשה באישורך.

 

אני מדריך אותך לאורך כל העסקה והנך מוזמן לפנות אלי בכל שאלה ועניין בכל דרך הנוחה לך - במייל, לטלפון במשרד, לנייד האישי או בהודעות וואטסאפ. 
לאחר כל כך הרבה שנים של ניסיון, אני יכול לומר בפה מלא, כי אף עסקה לא דומה לשנייה ולכן בשלב זה אקבל ממך מידע יותר מעמיק על מנת שאוכל לבנות את העסקה כך שתתאים בדיוק לצרכים ולתנאים שלך.

שלב שלישי: יצירת קשר בין עורכי הדין

בשלב זה, אצור קשר עם עורך הדין המייצג את המוכר ונתחיל להתקדם בעסקה.
נהוג, כי עורך הדין של המוכר מעביר טיוטת הסכם ראשונית, ועל כן בשלב זה נמתין לקבלת טיוטת הסכם המכר.

שלב רביעי: עריכת הסכם המכר

עם קבלת טיוטת הסכם המכר וכל המסמכים הנלווים, אבצע בדיקת זכויות המוכר בדירה, בדיקת עיקולים ושעיבודים, בדיקת מסמכי הבית המשותף ואדריך אותך איזה בדיקות מקדמיות יש לבצע לפני הקניה או במקביל לתהליך הקניה, הכל בהתאם לעסקה.


ישנם מקרים בהם אמליץ לך להיעזר בבדיקה של בעל מקצוע מוסמך כגון שמאי, על מנת לוודא שאין חריגות בניה וליקויים אחרים שעוסקים בפן התכנוני ולא בפן המשפטי.


בשלב זה, אערוך את התיקונים והשינויים הנדרשים בהסכם המכר על מנת להתאים את העסקה לצרכיך ולהגן על זכויותיך.
תהליך עריכת הסכם המכר, כולל החלפת טיוטות בין עורכי הדין, שיחות והתכתבויות עד לקבלת נוסח מוסכם.
אתה מקבל הסבר קפדני על ההסכם, והנך שותף מלא לתהליך, כל טיוטה שמועברת על ידי, נשלחת גם לעיונך ולבדיקתך

שלב חמישי: חתימת הסכם המכר

לאחר שההסכם וכל יתר המסמכים מוכנים, נפגשים הצדדים לחתימה על הסכם מכר.
לרוב מדובר בפגישה שעורכת עד שעה לכל היותר.


עורכי הדין מקראים לצדדים את עיקרי ההסכם ולאחר מכן מתחילים בחתימת ההסכם והמסמכים הנלווים.

לפגישה תתבקש להגיע עם המחאה בנקאית על סך התשלום הראשון כפי שנקבע מראש בהסכם. תשלום זה יוחזק בנאמנות אצל עורך הדין המייצג את המוכר עד שארשום הערת אזהרה לטובתך על מנת להבטיח את העסקה כך שהמוכר לא יוכל למכור את הדירה לאחר ולהגן עליך מפני עיקולים עתידיים.

שלב שישי: לאחר חתימת ההסכם

לאחר שהסכם המכר נחתם, כל צד מקיים את התחייבויותיו.
מתבצעים התשלומים במועדים שנקבעו בהסכם, מבוצע תשלום מס רכישה ככל שיש, במידה והנך נוטל משכנתא מתבצעים הפעולות הכרוכות בכך וכמובן שאני מלווה ומדריך אותך בכל שלב ושלב.

שלב שביעי: מועד קבלת הדירה

לקראת מועד קבלת הדירה, תקבל הדרכה מפורטת על כל הפעולות שיש לבצע.
ביום קבלת הדירה או בסמוך למועד זה, תתבקשו אתה והמוכר לבצע העברת חשבונות משם המוכר לשם הקונה: ארנונה, חשמל, מים וגז.


בשלב זה מתבצע התשלום האחרון למוכר וכנגד תשלום זה תימסר לך הדירה ויועברו כל המסמכים והאישורים הנדרשים על מנת שאוכל לרשום את הדירה בבעלותך.

שלב שמיני: הפיקדון

במועד התשלום האחרון וקבלת הדירה, על המוכר להעביר את כל המסמכים והאישורים שבלעדיהם לא ניתן לבצע את העברת הבעלות בדירה על שם הקונה.
רוב המסמכים נחתמים כבר במועד חתימת ההסכם, אך ישנם שני אישורים שעל המוכר להשיג עד למועד קבלת הדירה, בלעדיהם לא ניתן לבצע את העברת הבעלות על שם הקונה.


האישור הראשון הינו אישור מס שבח לפיו המוכר שילם את מס השבח או קיבל פטור מתשלום. האישור השני הינו אישור עירייה לפיו המוכר שילם את כל החובות השוטפים החלים על הדירה וכן שילם היטל מס השבחה ככל וקיים.


במידה ועד למועד קבלת הדירה, אין בידי המוכר את שני האישורים הנ"ל, ביצוע התשלום האחרון ומועד קבלת הדירה לא נדחים, אך מתוך התשלום האחרון יופקד סכום כסף בנאמנות אצל עוה"ד המוכר עד שהמוכר ימציא את שני האישורים הנ"ל. 

שלב תשיעי: העברת בעלות

לאחר ביצוע התשלום האחרון, קבלת הדירה, וקבלת כל המסמכים והאישורים הנדרשים לצורך ביצוע העברת הבעלות, כולל אישור מס שבח ואישור עירייה, אעביר את הזכויות בדירה משם המוכר על שמך.

משך תהליך העברת הבעלות תלוי איכן רשומות הזכות בדירה:

במידה והזכות רשומה בטאבו ומדובר בבעלות פרטית – תהליך רישום הדירה על שמך צפוי להסתיים תוך חודש עד שלושה חודשים בממוצע (תלוי בעומס הקיים בלשכת הטאבו)

במידה והזכויות אינן רשומות בטאבו או שהם אומנם רשומות בטאבו אך מדובר בחכירה ממינהל מקרקעי ישראל ויש צורך לקבל את אישורם – תהליך רישום הדירה יהיה ארוך יותר.

   

שלב עשירי: העברת הבעלות הושלמה – מזל טוב !!

מייד כאשר הדירה נרשמה בעלותך – איידע אותך ואעביר לך את האסמכתא המעידה על כך – מזל טוב !!!