מדריך עורך דין נדל"ן

קניית דירה מקבלן

קניית דירה יד שנייה

מכירת דירה

העברה ללא תמורה

העברה אגב גירושין

האם יש מניעה שעורך דין אחד ייצג גם את הקונה וגם את המוכר ?או אולי זה אפילו עדיף ?​​התשובה היא - עדיף עורך דין אחד מאשר שני עורכי דין

האם העברת נכס בין בני זוג שהתגרשו מהווה עסקה במקרקעין ? האם יש חובת תשלום מס שבח ? 
מה הם הסיכונים בהעברת נכס בין בני זוג ? 

האם יש הבדל בין בני זוג שהתגרשו לידועים בציבור ?

העברת זכויות בנכס מקרקעין בישראל בהתאם לפסק-דין שניתן 'אגב גירושין', אינה מהווה 'עסקה' כלל ועיקר...

העברה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין, לכל דבר ועניין.

על עורך דין נדלן מקצועי לבצע את הרישום ואת העסקה בצורה הטובה ביותר עבור לקוחותיו ובהתאם לצרכים שלהם באופן שיבטיח את זכויות נותן המתנה ומבלי לפגוע בזכויות מקבל המתנה.

העברה ללא תמורה נחשבת לעסקה במקרקעין, לכל דבר ועני...

אם המנוח לא הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו ירושה.
אם המנוח הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

רישום ירושה: 

לרבות רישום צו ירושה, צו קיום צוואה, הסכם חלוקת עזבון, צו חלוקת עיזבון או צו מינוי מנהל עיזבון.

 
אם המנוח לא הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו ירושה.
אם ה...

שלא יעבדו עליכם ! 

אם שטחו או גודלו של החדר קטן מהמינימום הקבוע בחוק –

הוא אינו ייחשב כחדר ולכך יש השפעה רבה על מחיר הדירה וגובה השכירות הנדרשים. מתי חדר ייחשב חדרון ? 

האם לסיווג החדר יש השפעה על מחיר הדירה ?

שלא יעבדו עליכם !
חוק התכנון והבנייה קובע שטח מינימא...

אדם שיש לו נכס הרשום במנהל (רשות) מקרקעי ישראל אינו נחשב כבעלים של הנכס, שכן המדינה היא הבעלים, אלא נחשב כחוכר לדורות, בדרך כלל לתקופה ארוכה של 49 / 99 שנים.

הרישום במינהל אינו מקנה זכויות קניין אלא זכויות אובליגטוריות בלבד, ובפסיקה נקבע שמבחינה קניינית חל עליהם חוק המ...

כאשר הדירה רשומה בטאבו, הדבר מהווה ראיה חותכת לבעלות בדירה ומההיבט הקנייני מדובר בדרגה הגבוהה ביותר. בהיבט הטכני או הפרוצדורלי – לרוב מדובר בפרוצדורה הנוחה והמהירה ביותר.

דירה יכולה להיות רשומה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), ברשות מקרקעי ישראל, בחברה המשכנת או בחברה קבלנ...

הפיקדון נועד לשמש מנגנון הגנה לטובת הרוכש בזמן שהוא מעביר את כל כספי התמורה לידי המוכר. על עורך דין נדלן המייצג רוכש לוודא כי לא כל התשלום האחרון מועבר לידי הרוכש, אלא חלק מסוים מתוכו יישאר בנאמנות אצל ב"כ המוכר

על עורך דין נדלן המייצג רוכש דירה לוודא שבהסכם המכר נקבע...

גובה תשלומי התמורה בקניית דירה או מכירת דירה, משתנים מעסקה לעסקה וממקרה למקרה ועליהם להיות בהתאם ליכולותיהם של הקונה והמוכר.

גובה תשלומי התמורה בגין רכישת הדירה, משתנים מעסקה לעסקה וממקרה למקרה ועליהם להיות בהתאם ליכולותיו של הרוכש ועפ"י פריסת תשלומי התמורה המותאמים לצ...

על עורך דין נדלן המייצג את רוכש הדירה לוודא ולעגן בהסכם המכר, כי התשלום הראשון יופקד תחילה אצל הנאמן, בא כוח המוכר, עד אשר עורך הדין ירשום הערת אזהרה על הדירה לטובת הרוכש.

במעמד חתימת הסכם המכר על רוכש הדירה לשלם למוכר תשלום ראשון מתוך התמורה.
נהוג ומקובל כי התשלום הרא...

בתהליך קניית דירה או מכירת דירה, על עורך דין נדלן לוודא כי תשלומי התמורה ייפרסו בהתאם לצרכים וליכולותיהם של הקונה והמוכר, תוך התייחסות לזמינות ההון העצמי ולכספי המשכנתא

אחד הדברים הבסיסיים, המהותיים והחשובים ביותר בהליך קניית דירה או מכירת דירה, הוא לווד...

קונה דירה באמצעות משכנתא ?
חובה על הקונה לקבל מהבנק אישור עקרוני בטרם יתחייב בהסכם לרכישת דירה, אחרת מסתכן הקונה בכך שהבנק לא יאשר את ההלוואה ויאלץ להפר את התחייבויותיו כלפי המוכר.

חובה על עורך דין נדלן לוודא זאת מראש

כאשר מלוא התמורה עבור רכישת הדירה מתבצעת מכספיו של הר...

כאשר על הדירה הנרכשת רשומה משכנתא לטובת הבנק של המוכר, לא יוכל הרוכש להשלים את עסקת הרכישה, עד שהמשכנתא והמשכון יוסרו במלואם. על עורך דין נדלן לוודא כי כספי התמורה יועברו תחילה לבנק של המוכר לסילוק המשכנתא הרובצת על הדירה

אחד הדברים שעל עורך הדין לבדוק, הוא האם הדירה נק...

חתמתם על חוזה לרכישת דירה הרשומה בטאבו, השלב הבא הוא להעביר את הדירה על שמכם בטאבו.

איך רושמים עסקה במקרקעין בטאבו ? איזה מסמכים יש לצרף ? איזה אישורים יש לצרף ? ומי נדרש לחתום על המסכמים ?

כאשר הדירה או הנכס רשומים בטאבו ולאחר שהקונה מילא אחר כל התחייבויותיו עפ"י הסכם ה...

על עורך דין נדלן המייצג קונה דירה לקבוע בהסכם המכר, כי רק כנגד מסירת החזקה בדירה לידי הקונה תשולם יתרת כספי התמורה למוכר. במקרה הצורך יש להפקיד סכום ריאלי בנאמנות אצל ב"כ המוכר

חשוב מאוד כי התשלום האחרון, מתוך כספי התמורה לרכישת הדירה, יתבצע כנגד ובמקביל למסירת החזקה בד...

Please reload

לוגו כחול אפור sh.png

יצירת קשר

כתובת: שוהם 11, פ"ת, ישראל. 

כתובת למשלוח דואר: רח' של"ג 17א', פ"ת ת.ד. 6089

שיחת ייעוץ: 077-4043081

שליחת הודעות בווטסאפ: 052-4043080

דואר אלקטרוני: shali.horvitz@gmail.com

בשום מקרה אין לראות באמור ובמידע המוצג באתר זה ו/או המידע המופנה ו/או הנובע ממנו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי ו/או חוות דעת משפטית

כל הזכויות שמורות ל- שלום הורביץ משרד עורכי דין - עורך דין נדלן