מדוע מוטל היטל השבחה

על בעל הנכס מוטלת החובה לשלם לרשות את ההוצאות שהובילו לעליית שווי הנכס שבבעלותו. היטל ההשבחה נועד לשמור על רעיון הצדק החברתי ולמנוע מצב של התעשרות, שלא במשפט, על חשבון משלמי המסים.

הסכומים שהרשות המקומית או הועדה המקומית גובים מבעל המקרקעין מיועדים בעיקר לכיסוי ההוצאות לצורך הכנת התכניות ולביצוען. כמו כן מיועדים לכיסוי הוצאות פיתוח ורכישת מקרקעין לצרכי ציבור ולהוצאות שימור אתר או הפקעתו.

בנוסף רשאית הרשות המקומית להשקיע מתוך יתרת ההכנסות לטובת השקעה בחינוך במידה והתקיימו התנאים המאפשרים זאת.
 
על בעל הנכס מוטלת החובה לשלם לרשות את ההוצאות שהובילו לעליית שווי הנכס שבבעלותו. הרי שאם לא כך יוצא, כי בעל הנכס ששוויו עלה, מתעשר על חשבון הציבור. מכאן שהיטל ההשבחה נועד לשמור על רעיון הצדק החברתי ולמנוע מצב של התעשרות, שלא במשפט, על חשבון משלמי המסים.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

קטגוריות
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

תגיות
Please reload

שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square