גובה תשלומי התמורה

גובה תשלומי התמורה בקניית דירה או מכירת דירה, משתנים מעסקה לעסקה וממקרה למקרה ועליהם להיות בהתאם ליכולותיהם של הקונה והמוכר.

גובה תשלומי התמורה בגין רכישת הדירה, משתנים מעסקה לעסקה וממקרה למקרה ועליהם להיות בהתאם ליכולותיו של הרוכש ועפ"י פריסת תשלומי התמורה המותאמים לצרכיו מצד אחד. מצד שני עליהם להיות מותאמים גם לצרכים של המוכר.

יחד עם זאת, ישנו כלל ונוהג שרצוי שעורך דין נדלן המייצג רוכש דירה יפעל על פיו, ככל שהדבר מתאפשר, על מנת להבטיח את זכויותיו של הרוכש ולהגן עליו מכל ההשלכות הרבות העלולות לפקודו במהלך עסקת הרכישה: התשלום הראשון: במעמד חתימת הסכם המכר, נהוג כי הרוכש ישלם 10% משווי רכישת הדירה, כנגד רישום הערת אזהרה לטובת הרוכש וזאת מההון העצמי של הרוכש ולא מתוך כספי ההלוואה במידה והרוכש נוטל משכנתא. כמובן שגובה התשלום הראשון יכול להשתנות מעסקה לעסקה ולעיתים מדובר על 20% ולעיתים גם יותר מכך. תשלומי ביניים: אלו הם כל התשלומים שמבוצעים לאחר התשלום הראשון ולפני התשלום האחרון. לעיתים מדובר בתשלום אחד ולעיתים בכמה תשלומים, הכל בהתאם לנסיבות המקרה ולצרכים של כל צד.

ככל שהקונה נוטל משכנתא, הרי שרצוי מאוד (ובדרך כלל הדבר מתחייב בשל דרישות הבנק) כי תחילה יתבצעו התשלומים מההון העצמי של הקונה ורק אחר כך יתבצעו יתר התשלומים מכספי המשכנתא, שכן הבנק הממשכן לרוב לא ישחרר את כספי המשכנתא טרם שילם הקונה, על החשבון, מהונו העצמי.

במידה ולמוכר יש משכנתא שרשומה על הדירה, רצוי מאוד לסלק את המשכנתא כמה שיותר מהר (מתוך תשלומי הביניים) על מנת לסלק את השעבוד הקיים על הדירה כמה שיותר מהר. התשלום האחרון: המהווה יתרת כספי התמורה, ישולם מתוך כספי המשכנתא (ככל והקונה נוטל משכנתא) כאשר מתוך סכום זה על עורך דין נדלן להקפיד להותיר סכום מסוים וריאלי בנאמנות אצל ב"כ המוכר. התשלום האחרון תמיד ישולם כנגד מסירת החזקה בדירה. תפקידו של עורך דין נדלן הינה להבטיח את זכויותיו של הרוכש, העברת מלוא התמורה ללא מסירת החזקה בדירה לידי הרוכש מהווה סיכון רב. יתר על כן, התשלום האחרון תמיד יהיה כנגד מסירת כל מסמכי העברה. אומנם ברוב המקרים מסמכי העברה אינם מוכנים בשלב זה ולכן כנגד התשלום האחרון ימסור המוכר את החזקה לידי הרוכש ובנוסף יוותר סכום ריאלי בפיקדון וזאת כדי להבטיח את מסירת כל מסמכי העברה.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square