מהי דירה יחידה ?

ישנה חשיבות רבה, האם מדובר בדירה יחידה או נוספת

מס רכישה על דירה יחידה נמוך בהרבה ממס הרכישה על דירה נוספת


ישנה חשיבות רבה, האם מדובר בדירה יחידה או לא, לצורך מס רכישה. החשיבות בעיקרה בגובה מס הרכישה שיוטל על הרוכש.


מה נחשב לדירת מגורים יחידה ?

החוק קובע 3 מקרים בהם דירת מגורים תיחשב כדירה יחידה:

  1. דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל (כולל איו"ש). כלומר: בעת רכישת הדירה החדשה, אין לרוכש דירה נוספת בבעלותו.

  2. דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני 1 בינואר1997. כלומר: בעת רכישת הדירה החדשה, יש לרוכש דירה נוספת אותה הוא משכיר למגורים בשכירות מוגנת לפני שנת 97.

  3. דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – אינו עולה על מחצית. כלומר: בעת רכישת הדירה החדשה, יש לרוכש דירה נוספת שחלקו בה אינו עולה על שליש ואם הדירה הנוספת התקבלה בירושה, חלקו בה אינו עולה על מחצית.

סעיף 9(ג1ג)(4)(א) לחוק חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג-1963:

"דירה יחידה" – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא כאמור בסעיף 49ג(3);

בנוסף, ניתן ליהנות מתשלום מס רכישה מופחת בגין "דירה יחידה" גם אם לרוכש דירה נוספת (גם אם אינו עונה על התנאים לעיל) ובכוונתו למכור אותה - קראו עוד: קניית דירה חדשה במקום הדירה הישנה


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square