מס רכישה - מתנה לקרוב - העברה ללא תמורה

מה גובה מס הרכישה שישלם קרוב משפחה שמקבל נכס במתנה ?

מה גובה מס הרכישה שישלם בן זוג שמקבל דירה במתנה ?

מה גובה מס הרכישה בין ידועים בציבור ?


העברת נכס במתנה לקרוב משפחה

"במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, לרבות מכירה בין ידועים בציבור – מס הרכישה יהיה 1/3 מהמס הרגיל". (תקנה 20 לתקנות מס רכישה)

יודגש - כי ההקלה אינה מתייחסת אך ורק לדירת מגורים, אלא לכל נכס שהוא.

לדוגמה:

אם הדירה שקיבלתי במתנה הינה דירתי היחידה - אשלם שליש ממס הרכישה שהיה עלי לשלם לפי מדרגות מס רכישה מופחתות לדירה יחידה.

ואם הדירה שקיבלתי במתנה הינה דירה נוספת - אשלם שליש ממס הרכישה לפי מדרגות מס לדירה נוספת.

ואם מדובר בקרקע או חנות, משרד וכדומה - אשלם שליש ממס הרכישה בגין נכס שאינו דירת מגורים


מי נחשב "קרוב" לצורך מס רכישה ?

ישנו הבדל בין הגדרת "קרוב" לצורך מס רכישה לבין הגדרת "קרוב" לצורך מס שבח

"קרוב" לצורך מס רכישה: בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בן-זוגו של צאצא, אח ואחות; (תקנה 1 לתקנות מס רכישה)


"קרוב" לצורך מס שבח:

בן-זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן-זוג ובני-זוגם של כל אחד מאלה, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.(סעיף 62(א) לחוק מיסוי מקרקעין)

ההבדל בין "קרוב" לצורך מס רכישה לבין "קרוב" לצורך מס שבח:

כאשר מדבר על מס רכישה, אין בעיה כי אקבל מאחי נכס במתנה ובמקרה זה אשלם 1/3 ממס הרכישה הרגיל. אך כאשר מדובר במס שבח, אם אחי רוצה להעביר לי נכס במתנה הוא לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח אלא במקרים מסויימים.

העברת דירת מגורים במתנה לבן זוג וידועים בציבור

"על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבן- זוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה".(תקנה 21 לתקנות מס רכישה)

כלומר: בניגוד ל"קרוב" שישלם שליש ממס הרכישה הרגיל בהעברת נכס (כל סוג של נכס) ללא תמורה, הרי שכאשר מדובר בהעברת דירת מגורים בין בני זוג המתגוררים יחד באותה הדירה ללא תמורה - בן הזוג המקבל את הדירה במתנה לא ישלם מס רכישה.

בעקבות ההלכה בעניין עליזה לבנון (2622/01) אשר בה נקבע כי לעניין מס שבח ומס רכישה מכוח עקרון השוויון יש לפרש את המונח "בן זוג" להגדרת "קרוב" בסעיף 1 לחוק ככולל גם ידועים בציבור, ובעקבות חוות דעתו של היועמ"ש נקבע הוראת ביצוע מס' 13/4 של רשות המיסים כי הוראה זו חלה גם על ידועים בציבור. כלומר, אין הבדל בין בני זוג לבין ידועים בציבור ובניגוד לדין הקודם, כעת גם ידועים בציבור יהנו מפטור מלא מתשלום מס רכישה במידה ועונים על התנאים לעיל.

הוראות נוספות


ויתור על זכות במקרקעין:

תקנה 22 לתקנות מס רכישה: "מכירת זכות במקרקעין שהיא ויתור על זכות במקרקעין שנתקבלו בירושה לטובת בן- זוגו של המוריש, פטורה ממס רכישה".

חלוקת קרקע:

תקנה 23 לתקנות מס רכישה: "במכירת זכות במקרקעין שהיא חלוקת חלקת קרקע אחת בין בעליה המשותפים שלא בהתאם לחלקיהם בזכות לפני החלוקה, ישולם מס הרכישה רק על שווי הזכות הנרכשת שהיא עודפת על שווי הזכות בחלקה לפני החלוקה."


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square