מס רכישה - נכס שאינו דירת מגורים

מדרגות מס רכישה

נכס שאינו דירת מגורים

בתוקף מיום 1.8.13


תקנה 2(1) לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה). תיקון 76 - החל מיום 1.8.13 - בגין כל נכס שאינו דירת מגורים כגון: קרקע, קרקע חקלאית, חנות, משרד וכיוצ"ב ישולם מס רכישה בשיעור של 6% משויי הרכישה. חריג לעניין זה הוא כאשר הזכות במקרקעין, הינה זכות שמתקיימים בה כל התנאים המפורטים להלן, תוחזר לרוכש 1% בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ובלבד כי מס הרכישה הנוסף לא הותר בניכוי בהתאם לפקודה: 1. קיימת לגביה תכנית בנייה המתירה בנייה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים. 2. תוך שנתיים מיום הרכישה התקבל היתר בנייה לבניית דירת מגורים אחת לפחות. כלומר: אם ארכוש קרקע, שניתן לבנות עליה דירת מגורים אחת לפחות, ואקבל תוך שנתיים מיום רכישת הקרקע היתר לכך - אשלם מס רכישה בשיעור של 5% כפי שהיה טרם תיקון החוק במקום 6% במצב לאחר התיקון.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square