רישום ירושה

אם המנוח לא הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו ירושה.
אם המנוח הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.

 

רישום ירושה: 

לרבות רישום צו ירושה, צו קיום צוואה, הסכם חלוקת עזבון, צו חלוקת עיזבון או צו מינוי מנהל עיזבון.

 
אם המנוח לא הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו ירושה.
אם המנוח הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
 
רישום ירושה עפ"י בקשה:
רישום ירושה יהיה על פי טופס בקשה מאומת ע"י עו"ד מאת מעונין בדבר.

לבקשה יצורפו:
צו ירושה, צו קיום צוואה או צו הנהלת עזבון, מאת בית משפט, בית דין דתי או רשם לענייני ירושה מוסמך;
נסח מרישום המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום.
אישור בדבר היעדר חובות לעירייה
צילום ת"ז של היורשים/הנעברים
ולשלם האגרה הכרוכה בהעברת הזכויות בדירה. 

ההוראות בעניין רישום עסקאות במקרקעין יחולו, בשינויים המחויבים, על רישום ירושה.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

קטגוריות
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

תגיות
Please reload

שתף ברשתות