רישום ירושה

אם המנוח לא הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו ירושה. אם המנוח הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה.


רישום ירושה:

לרבות רישום צו ירושה, צו קיום צוואה, הסכם חלוקת עזבון, צו חלוקת עיזבון או צו מינוי מנהל עיזבון.

אם המנוח לא הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו ירושה. אם המנוח הותיר צוואה - יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה. רישום ירושה עפ"י בקשה: רישום ירושה יהיה על פי טופס בקשה מאומת ע"י עו"ד מאת מעונין בדבר. לבקשה יצורפו: צו ירושה, צו קיום צוואה או צו הנהלת עזבון, מאת בית משפט, בית דין דתי או רשם לענייני ירושה מוסמך; נסח מרישום המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום. אישור בדבר היעדר חובות לעירייה צילום ת"ז של היורשים/הנעברים ולשלם האגרה הכרוכה בהעברת הזכויות בדירה. ההוראות בעניין רישום עסקאות במקרקעין יחולו, בשינויים המחויבים, על רישום ירושה.

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square