שטחם המינימלי של חדרי הבית

שלא יעבדו עליכם ! 

אם שטחו או גודלו של החדר קטן מהמינימום הקבוע בחוק –

הוא אינו ייחשב כחדר ולכך יש השפעה רבה על מחיר הדירה וגובה השכירות הנדרשים. מתי חדר ייחשב חדרון ? 

האם לסיווג החדר יש השפעה על מחיר הדירה ?

 

שלא יעבדו עליכם !
חוק התכנון והבנייה קובע שטח מינימאלי לכל חדר על מנת שייחשב כ "חדר" והכל בהתאם לשימוש אליו החדר נועד.
אם שטחו או גודלו של החדר קטן מהמינימום הקבוע בחוק – הוא אינו ייחשב כחדר אלא למשל כ"חדרון" ולכך יש השפעה רבה על מחיר הדירה וגובה השכירות הנדרשים.

סוגי החדרים:

"חדר מגורים" – חדר המיועד למגורים ושאינו מטבח או חדר שירות או מסדרון או מרפסת. כלומר חדר מגורים הינו חדר שינה וסלון.

"חדר שירות" – חדר אמבטיה,בית שימוש, מזווה או חדר ארונות.
 
חדרון – לפחות 6 מ"ר ולפחות 2 מ' בין קיר לקיר.

חדר מגורים – לפחות 8 מ"ר ולפחות 2.60 מ' בין קיר לקיר.
בדירה בת חדר מגורים אחד – לפחות 14 מ"ר.
בדירה בת שני חדרי מגורים או יותר, חייב להיות חדר מגורים אחד שהוא לפחות 12 מ"ר.

חדר אמבטיה - לפחות 2.5 מ"ר ולפחות 1.45 מ' בין קיר לקיר

בית שימוש - לפחות 1.1 מ"ר ולפחות 0.8 מ' בין קיר לקיר

מטבח - לפחות 6 מ"ר ולפחות 1.7 מ' בין קיר לקיר – בקפוף למשתנים נוספים.

פרוזדור – לפחות 0.9 מ' רוחב.

מדרגות פנימיות – רוחב המדרגות בתוך דירה יהיה לפחות 0.8 מ' וגובה המדרגה יהיה לפחות 10 ס"מ ולא יותר מ- 17.5 ס"מ כאשר העומק יהיה לפחות 26 ס"מ.

מדרגות חיצוניות – רוחבם יהיה לפחות 1.1 מ'.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

קטגוריות
Please reload

פוסטים אחרונים
Please reload

תגיות