תשלום אחרון כנגד מסירת החזקה

על עורך דין נדלן המייצג קונה דירה לקבוע בהסכם המכר, כי רק כנגד מסירת החזקה בדירה לידי הקונה תשולם יתרת כספי התמורה למוכר. במקרה הצורך יש להפקיד סכום ריאלי בנאמנות אצל ב"כ המוכר

חשוב מאוד כי התשלום האחרון, מתוך כספי התמורה לרכישת הדירה, יתבצע כנגד ובמקביל למסירת החזקה בדירה לידי הרוכש וקבלת כל מסמכי העברה

על עורך דין נדלן המייצג קונה דירה לקבוע בהסכם המכר,

כי רק נגד מסירת החזקה בדירה לידי הקונה תשולם יתרת כספי התמורה למוכר.

ככל שהמוכר איננו יכול למסור את החזקה בדירה לידי הרוכש במועד שנקבע לכך בהסכם המכר,

הרי מלבד שהדבר עלול להוות הפרת הסכם,

הרי שאסור בתכלית האיסור להעביר את יתרת הכסף לידי המוכר אלא רק כנגד מסירת החזקה

וקבלת מסמכי העברת בעלות.

כחלק ממסמכי העברת הבעלות (מבמכי העברה) ישנם שני אישורים בלעדיהם לא ניתן לבצע העברת בעלות משם המוכר לשם הקונה, אישור מס שבח ואישור עירייה, ומכאן חשיבותם.

יחד עם זאת, במקרים בהם במועד מסירת הדירה לא התקבל אישור מס שבח או אישור עירייה (וכל יתר מסמכי העברה מצויים בידי עו"ד המוכר) לא דוחים את מועד המסירה והדבר אינו בגדר הפרת הסכם - במקרה זה המוכר מוסר לידי הקונה את החקה בדירה ואת כל מסמכי העברה שכן מצויי בידיו והקונה משלם למוכר את מלוא סכום יתרת התמורה, אך מתוך התשלום הנ"ל מפקידים בידי עו"ד המוכר פיקדון כספי אותו עו"ד המוכר מפקיד בחשבון נאמנות.

עו"ד המוכר לא ישחרר את הכסף ולא יעבירו למוכר עד שיתקבלו האישורים החסרים (אישור מס שבח ואישור עירייה) וימסרו לידי הקונה.

על כן, על עורכי הדין להבטיח כי יוותר סכום ריאלי בנאמנות כך שבמקרה בו מתעוררת בעיה והמוכר אינו ממציא את אישור מס שבח או אישור עירייה - עו"ד המוכר ישלם זאת מתוך כספי הנאמנות.

ללא אישור מס שבח ואישור עירייה לא ניתן לבצע העברת בעלות על שם הקונה

(כמובן יש צורך בכל יתר מסמכי העברה)

קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square