מס שבח - תושב חוץ

תושב חוץ שבבעלותו דירת מגורים מזכה יחידה בישראל וגם דירת מגורים במקום מושבו, לא יהיה זכאי לפטור ממס שבח, אך בתקופת המעבר יוכל להינות ממכירת 2 דירות מגורים מזכות בהתאם לשטית החישוב בלינאריות חדשה - מס מוטב.

אם בבעלות תושב חוץ דירה יחידה בישראל וגם דירת מגורים במקום מושבו, לא זכאי תושב החוץ לפטור דירה יחידה וכן לכל יתר הפטורים המצויים בפרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין. תושב חוץ שבבעלותו דירה יחידה בישראל ואין בבעלותו דירה נוספת במקום מושבו כן יהיה זכאי לכל הפטורים בזהה לתושב ישראל ובתנאי ש/המציא אישור משלטונות המס באותה מדינה כי אין לו דירה כאמור. אין להסתפק בתצהיר. כל עוד לא המציא אישור, ייחשב כמרובה דירות. כאשר המכירה מבוצעת בתקופת המעבר (1.1.14 - 31.12.17) תושב חוץ, הנחשב למרובה דירות, (על אף אם בבעלותו דירה יחידה בישראל), יכול למכור עד 2 דירות בלינאריות חדשה ובכפוף לשאר הוראות המעבר כאמור ב- מס מוטב -תנאים לזכאות. כאשר המכירה מבוצעת לאחר תום תקופת המעבר תושב חוץ, הנחשב למרובה דירות, (על אף אם בבעלותו דירה יחידה בישראל), יכול למכור דירה, מיום 1.1.18 לפי חישוב לינאריות החדשה. אין מגבלה לעניין היקף המכירות אולם יובהר כי כתמיד פקיד השומה יכול לקבוע כי היקף המכירות ונסיבותיהן עולות לכדי עסקת אקראי או עסק ולחייב במס כהכנסה פירותית.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square