שווי המכירה ושווי הרכישה

איך מחשבים את שווי המכירה ? איך מחשבים את שווי הרכישה ? מהו יום המכירה והרכישה ? עד כמה שהדבר נשמע פשוט ישנם חריגים היכולים לשנות את אופן חישוב המס כגון: מתנה, הורשה, גירושין.


שווי המכירה ושווי הרכישה

לצורך חישוב מס השבח ומס הרכישה, יש לדעת מהו יום הרכישה ויום המכירה ולדעת את שווי המכירה והרכישה. עד כמה שהדבר נשמע פשוט ישנם חריגים היכולים לשנות את אופן חישוב המס כגון: מתנה, הורשה, גירושין. תכנון לא נכון יכול להוביל להוצאות כספיות בלתי מתוכננות !!! שויי המכירה:

הוא שוויה של הזכות הנמכרת ביום המכירה, כשהיא נקייה מכל שעבוד, משכנתא או זכות אחרת, הבאים להבטיח תשלום או חוב. סעיף 17(א) לחוק מיסוי מקרקעין. יום המכירה: הוא היום שבו נעשתה המכירה או הפעולה באיגוד. שווי הרכישה: הוא שוויה של הזכות במקרקעין ביום רכישתה ע"י המוכר.

חריגים:

 • מכירת חלק מהמקרקעין: שווי הרכישה יהיה בהתאם לשווי החלק הנמכר. סעיף 22 לחוק מיסוי מקרקעין.

 • הורשה: סעיף 26 לחוק מיסוי מקרקעין:

 • אם המוריש נפטר לפני 1.4.81 – שווי הרכישה הוא ביום פטירת המוריש

 • אם המוריש נפטר לאחר 1.4.81 – שווי הרכישה הוא ביום הרכישה ע"י המוריש.

 • מתנה: שווי הרכישה של הזכות במקרקעין שאותה קיבל המוכר במתנה – הוא ביום קבלת הזכות.

 • חריגים: במקרים הבאים שבהם נותן המתנה היה פטור ממס שבח, יהיה שווי הרכישה – שווי הרכישה של נותן המתנה: (מקבל המתנה נכנס לנעלי נותן המתנה במקרים הבאים)

 • ​כאשר נותן המתנה נתן במתנה (ללא תמורה) זכות במקרקעין לקרובו – מיחיד לקרובו.

 • לדוגמא: קיבלתי מסבא שלי מגרש במתנה ולכן סבא שלי לא שילם מס. כעת אני מעוניין למכור את המגרש – לחישוב המס שאצטרך לשלם לוקחים בחשבון את שווי המגרש ביום שבו סבא שלי קנה אותו.

 • ויתור על זכות ללא תמורה

 • חלוקת מקרקעין של אגודה שיתופית לחבריה ללא תמורה

 • מכירת זכות במקרקעין מנאמן לנהנה.

 • העברת זכויות אגב גירושין: סעיף 4א לחוק מיסוי מקרקעין. שווי הרכישה במכירת זכות במקרקעין או פעולה באיגוד מקרקעין ע"י מי שהזכויות הועברו לו אגב הליכי גירושין – הוא השווי שהיה נקבע אילו נמכרה הזכות או נעשתה הפעולה ע"י מי שהעביר את הזכויות.

יום הרכישה: הוא אותו יום שנקבע לעניין שווי הרכישה.


קטגוריות
פוסטים אחרונים
תגיות
שתף ברשתות
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square